Pravidla Loyalty clubu

Všeobecná pravidla programu

 

Věrnostní karta

Registrovaný držitel věrnostní karty (dále jen „Držitel karty“) je oprávněn využívat slevy a/nebo výhody v rámci Loyalty Clubu, které jsou spojeny s příslušným druhem věrnostní karty.

Držitelem věrnostní karty se může stát každá fyzická osoba, která splňuje určené podmínky, souhlasí s těmito Pravidly a provede řádnou aktivaci karty dle příslušných pokynů na internetových stránkách GARE RESTAURANTS. Do Programu se nemůže zapojit obchodní společnost ani jiná právnická osoba.

Administraci Programu garantuje společnost NYKTAJ s. r. o., se sídlem V Celnici 1038/3, Praha 1, 110 00, IČ: 28464133, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka č. 143419, která zastřešuje provoz jednotlivých restaurací zařazených do Programu. Věrnostní karty jsou vlastnictvím společnosti GARE RESTAURANTS a mohou být použity jen dle podmínek programu a v souladu s těmito pravidly.

 

Aktivace karty

Věrnostní kartu obdrží zájemce v kterékoliv restauraci určené dle podmínek programu pro vydávání karty. Karta slouží zejména ke sbírání bodů a uplatnění následné slevy. Bez předložení platné věrnostní karty nelze uplatnit bonus.

Věrnostní karta je přenosná. Karta nepředstavuje elektronický platební prostředek a slouží jen k výše uvedenému.

K uplatnění slevy a/nebo využívání výhod programu je nezbytné provést vstupní registraci na internetových stránkách, v záložce Věrnostní karta – Aktivace karty. Registrací dojde k založení zákaznického účtu a k aktivaci karty. Registrací potvrzuje Držitel karty svůj souhlas s podmínkami programu a těmito pravidly.

 

Získávání bonusů

Držitel karty může v restauracích zařazených do programu požádat o evidenci uhrazené platby za konzumaci. Za každých sto korun evidovaných prostřednictvím karty na jeho zákaznickém účtu obdrží držitel karty bonus v odpovídající hodnotě 10 bodů. Bonus bude na zákaznický účet držitele karty připsán vždy následující den v 5 hodin ráno

Jakoukoli platbu za konzumaci lze na zákaznický účet připsat, pouze pokud je při placení předložena platná věrnostní karta.

Na věrnostní kartu lze načíst útratu za nákup za zboží koupené v Naší privátní pražírně Made in Cofee, která se nachází v prostorách La Gare.

Aktuální celková výše (zůstatek) neuplatněných bonusů se zobrazí na účtence. Získané bonusy lze následně kdykoliv uplatnit ve formě slevy při platbě za konzumaci v kterékoli restauraci zařazené do programu. Získané bonusy lze uplatnit pouze při předložení věrnostní karty.

Získané bonusy lze uplatnit až do výše 40 % ceny konzumace na příslušné účtence.

Společnost GARE RESTAURANTS si vyhrazuje právo hodnoty bonusů kdykoliv měnit. Získané bonusy nejsou převoditelné a nelze je vyplatit v hotovosti, dědit ani jakkoli s nimi nakládat.

Na bonus, slevy nebo jiné výhody poskytované v rámci programu nebo věrnostní karty není právní nárok. Pokud není v podmínkách Programu výslovně stanoveno jinak, slevy při uplatnění bonusů a jiné slevy nebo výhody poskytované v rámci programu nebo věrnostní karty nelze sčítat, ani je uplatnit současně s jinými slevami a výhodami nabízenými společností. Držitel karty není oprávněn uplatnit slevy nebo výhody spojené s více věrnostními kartami současně.

 

Vystoupení z Programu

Držitel karty může kdykoliv požádat o zrušení své účasti v programu, a to zasláním požadavku na adresu loyalty@garerestaurants.cz. Společnost GARE RESTAURANTS po doručení takového požadavku bez zbytečného odkladu zruší zákaznický účet a vymaže veškeré osobní údaje registrované držitelem karty, čímž dojde k deaktivaci příslušné karty.

Společnost GARE RESTAURANTS si vyhrazuje právo ukončit účast v programu kterémukoliv držiteli karty, pokud nebyla věrnostní karta použita déle než 12 měsíců. Společnost GARE RESTAURANTS je dále oprávněna kdykoliv zrušit zákaznický účet a deaktivovat kartu, zejména pokud držitel karty:
– při registraci záměrně poskytl nepravdivé údaje;
– použil věrnostní kartu v rozporu s těmito pravidly;
– zneužil výhody programu nebo věrnostní karty;
– zneužil ochranné známky nebo jinak poškodil dobré jméno společnosti GARE RESTAURANTS.

Ukončením programu nebo zrušením zákaznického účtu a deaktivací věrnostní karty se zároveň ruší všechny bonusy evidované na příslušném zákaznickém účtu.

 

Změny a ukončení Programu

O případných změnách v Programu bude držitel karty informován prostřednictvím webových stránek www.garerestaurants.cz nebo e-mailem.

Společnost GARE RESTAURANTS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla nebo podmínky programu, zejména nabízené odměny, slevy a nabídky, nebo uvést v platnost nové podmínky, které nabývají platnosti vždy v den zveřejnění na internetových stránkách  www.garerestaurants.cz Společnost GARE RESTAURANTS si dále vyhrazuje právo program kdykoliv ukončit bez udání důvodu.

Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese loyalty@garerestaurants.cz

TATO PRAVIDLA PROGRAMU JSOU PLATNÁ OD 1.3.2019